Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Τομείς Ενασχόλησης

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπράγματο Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Αποδοχή Κληρονομιάς, Αποποίηση Κληρονομιάς, Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Λύση Γάμου, Μισθωτικές Διαφορές, Έξωση, Διαφορές Συνιδιοκτητών και Οροφοκτησίας, Ίδρυση Σωματείων και Τροποποίηση Καταστατικών

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση Κατηγορουμένων, Άσκηση Πολιτικής Αγωγής – Υποστήριξη Κατηγορίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διαφορές Φυσικών και Νομικών Προσώπων με το Κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση, Ν. 4412/2016, Διαφορές από Διαγωνισμούς και Δημόσιες Συμβάσεις Έργου, Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών, Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οφειλές από Δήμο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγραφών,
Κτηματολογικές Διαφορές, Δηλώσεις Κτηματολογίου, Ενστάσεις, Διορθώσεις, Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος, Κτηματολογική Αγωγή

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Έρευνα Ακίνητης Περιουσίας, Επιμέλεια Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Επίλυση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών Εκκρεμοτήτων, Διεκπεραίωση Μεταβιβάσεων, Αγορά και Πώληση Ακινήτου

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Διαφορές από εφαρμογή σχεδίου πόλεως και λοιπές απαλλοτριώσεις, Οφειλές από Δήμο, Καθορισμός Τιμής Μονάδος Αποζημίωσης και Αναγνώριση Δικαιούχου Αποζημίωσης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ν. 4673/2020, Ν. 4384/2016, Ίδρυση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Τροποποίηση – Εναρμόνιση Καταστατικών, Εκκαθάριση Αγροτικών Συνεταιρισμών και λοιπών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαταγές Πληρωμής, Δίκαιο Αξιογράφων, Αγωγές Χρέους και Αποζημίωσης, Αναγκαστική Εκτέλεση

ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής και Κατασχέσεων, Αιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης, Διαπραγμάτευση και Ρύθμιση Οφειλών

ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ

Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Έγκλημα στο Διαδίκτυο, Πνευματικά Δικαιώματα, Συγγενικά Δικαιώματα

BITCOIN ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Τεχνολογία Blockchain, Κρυπτονομίσματα, Νομικό Πλαίσιο, Φορολόγηση Κερδών, Regulations, Web 3.0

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαπιστευμένη Διαμεσολάβηση, Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών, Εκούσια Διαπραγμάτευση

Έχετε απορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ